مقالات

تحلیل نمونه موردی انواع موزه داخلی و خارجی

 

حضور موزه به عنوان یکی از ابزارهای فرهنگی پر کننده اوقات فراغت -مرکزآموزشی عمومی جامعه -شناخت انسان با محیط خودمی باشد. میراث فرهنگی در نقش یک نمونه موردی موزه بیانگر چیستی و کیستی یک جامعه یا یک شهر و روستا است و چون با زندگی مردم عجین می‌شود، لذا میراث فرهنگی زنده خواهد ماند. لذا بر اهل فرهنگ و هنر است که پاسدار فرهنگ خود باشند یعنی دانلود نمونه موردی موزه,که می توان آن را حفاظت از فرهنگ ملی و قومی و جلوگیری از تبدیل میراث فرهنگی به میراث منفی نامید، حضور فعال داشته باشند. بسیاری از افراد بر این عقیده استوار هستند که اهمیت باستان شناسی در ایجاد هویت ملی برای نمونه موردی موزه داخلی یک کشور است.

نمونه ای از یک موزه خارجی

 آری، یکی از وجه های باستان شناسی می تواند در ایجاد هویت ملی و میهن دوستی سهیم باشد، اما نکته مهم درک درست افتخار و هویت ملی است. این نکته ای بسیار مهم است که اگر به آن پرداخته نشود می تواند یک جامعه را در یک حباب تاریخی و توهمی از گذشته قرار دهد. از طرفی در ایران با توجه به تاریخ ، فرهنگ و تمدن غنی در گذشته ، به نمایش آثار تمدن کهن ایرانی کمتر توجه شده است .

 در نتیجه انواع ساختار موزه افتخارات تاریخی ،پیشینه هنری ،صنعتی -داشتن فضایی به عنوان موزه باستان شناسی ضروری می باشد ، فضایی که که در آن تمدن ما به نمایش گذاشته شود به طور ملموس تر و نزدیک تری با بستر فرهنگی جامعه ارتباط برقرار کند که این مطلب می تواند در جذب مخاطبان موثرباشد. نوع نگاه به این پروژه بر اساس شکل زندگی در موزه ای به عنوان موزه ی باستان شناسی می باشد که عبور و مکث برای توجه و نگریستن است. بر این اساس موزه ی طراحی شده ازیک مسیر ممتد که به تالارهای نمایش تفکیک شده میرسند، تشکیل شده است.

 همچنین جلب مخاطب از اقشار مختلف، ارتباط بیشتر با شهر، قرارگیری در بافت تاریخی ،پویایی و زنده بودن ساختمان موزه ،استفاده المانهای تاریخی ازجنبه های مهم در طراحی بوده است .همچنین سعی شده از ظرفیت های سایت در طراحی و جذب مخاطبان استفاده شود، توجه به نوع همسایگی ها، جهت گیری به سمت دیدهای مطلوب،که علاوه بر دسترس بودن ساده عابر و سواره در دامنه ای قرار گرفته که در هر نقطه ای از شهر ساختمان دیده میشود. استفاده از ظرفیت های بام برای فضاهای عمومی اقداماتی بوده که در این جهت صورت گرفته است.

هدف از این پژوهش طراحی باغ موزه با رویکرد زمینه گرایی محیطی و با استفاده از اصول و مبانی باغ ایرانی در شهر اصفهان می‌باشد. نوع مطالعه‌ی این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد و برای گردآوری داده‌ها در این پژوهش از منابع اسنادی، روش کتابخانه‌ای، تحقیق میدانی و بررسی تطبیقی نمونه موردی‌هایی که متناسب با الگوی چهار باغ بوده و ویژگی‌های معماری معاصر ایرانی را در درون خود داشته در عینی که به الگوهای کهن نیز، به شکل جدیدتری ارزش داده شوند بهره برده‌ایم..

نتایج نشان می‌دهد که برای پیوند با گذشته‌ی معنوی و دوری از بی هویتی شهری، باید به طراحی شهری با رویکرد زبان معنوی بناهای اصیل ایرانی اما با لهجه‌ی امروزی سخن گفت. از طرفی طراحی باغ موزه با الگوگیری مشترکات بیانی معماری و الگوهای مرتبط با معماری (نماد، رنگ، تضاد، تقابل، توازن، تقارن و شفافیت) برای مخاطب آن احساسی آشنا را تداعی می‌کند و متناسب با هویت و فرهنگ معماری گذشته است.

طبق مطالعه‌ی موردی باغ در معماری ایرانی به عنوان یک عنصر دو وجهی نقش دارد؛ وجهی معنوی و تأویلی و وجهی فیزیکی و مادی که با ایجاد چرخش‌، حرکت، شدت و همچنین فقدان نور به عنوان تاریکی و سایه در ساخت بنای شهری حضور دارد.

در نتیجه بهره‌گیری از معماری زمینه گرا در جهت باز زنده سازی باغ‌های کهن پارسی – تعامل هر چه بیشتر مخاطبان با طبیعت با استفاده از عناصر معماری (تعادل فضایی و کریدورهای دید و دسترسی‌ها و طراحی فضای تجمع کف‌سازی‌های متناسب باروح فضا و استفاده از فضاهای نیمه‌باز همچون رواق و سایه‌بان‌ها) و معماری منظر (سیرکولاسیون حرکتی فضای سبز و آب‌نما، نوع پوشش گیاهی و… )است.

در نهایت می‌توان اینگونه استنتاج کرد که با بهره گیری از الگوهای کهن معماری، عدم بلند مرتبگی و نشست درونِ سطحی پایین‌ تر‌ از سطح‌ باغ‌ و خیابان، ‌ استفاده‌ از مصالح‌ متناسب با اقلیم اصفهان، طرح ساده و غیر متقارن و ‌… به ایده‌های جدید در طراحی باغ موزه دست یافت.

منبع: ایوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا